EARTH Concepts: “you never drink alone”

september 24th, 2012 · by John · Weblog NL

Afgelopen maand heb ik twee blogs over stakeholders geschreven. In mijn tweede blog ben ik, na een kritische opmerking van een van mijn lezers, specifiek ingegaan op maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO). Vorige week sprak ik met iemand die een heel bijzondere en interessante inhoud aan MVO gegeven had. Daar wil ik nu iets over zeggen.

Volgens Wikipedia is MVO, “ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet)”. Een goed voorbeeld van MVO of Corporate Social Responsibility was TNT, dat naast haar op winst gerichte activiteiten op het gebied van post en pakkettenvervoer, op velerlei wijzen ondersteuning gaf aan het VN World Food Program (WFP): Feed the World. In augustus heb ik een aantal malen Ramon Beuk’s “Restaurant voor een Maand” bezocht. Naast het altijd weer uitstekende eten viel me op, dat ook buiten de corporate wereld MVO of duurzaam ondernemen zijn intrede had gedaan: Feed Back (FDBK). Van elk diner dat werd verkocht, gaf Ramon € 10 aan het WFP.

Bovenstaande zijn voorbeelden van ondernemingen die blijven gericht op het maken van winst – en daar is niks verkeerds aan –, maar ook belangrijke en prijzenswaardige activiteiten ontplooien voor mens en wereld. De vorige week sprak ik met een vertegenwoordiger van Earth Concepts. Het interessante van deze organisatie is dat het een commercieel opererende bedrijf is waar MVO en niet winst centraal staat.

Dagelijks sterven 6.000 mensen, vaak kinderen door het gebrek aan schoon drinkwater. Earth Concepts wil daar wat aan doen. Dat doet Earth Concepts niet door mensen om geld te vragen of vrijwilligerswerk te doen. Earth Concepts verkoopt goed water en uitstekende koffie tegen concurrerende prijzen en draagt 100% van de nettowinst af voor het realiseren van duurzame watersystemen. Met het kopen en drinken van water en/of koffie help je dus mee om schoon drinkwater te creëren in die gebieden waar het het hardst nodig is. 

Koop daarom water en koffie van Earth Concepts!

Deze blog herlezend, realiseer ik me dat die op een (gratis) reclamepraatje lijkt. Dat is waar. Maar ik vind de activiteiten van organisaties als het World Food Program en Earth Concepts heel belangrijk. Deze gratis reclameboodschap kan daarom gezien worden als mijn minieme bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 John Greijmans

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *