Verbeter het resultaat, begin met je bedrijfsprocessen!

oktober 29th, 2012 · by John · Weblog NL

Zoals verwacht gaat de nieuwe regering grote bezuinigingen doorvoeren. Daarnaast wordt het bedrijfsleven nog steeds geconfronteerd met de crisis en gaan daar de kostenbesparingen door om tot betere resultaten te komen. Aangezien resultaten worden gerealiseerd in bedrijfsprocessen, wil ik hier vertellen wat mijn visie op processen en procesverbetering is.

Wat is eigenlijk een proces?

Een proces is niet veel meer dan een aantal stappen en beslissingen die worden doorlopen om tot een resultaat te komen. Voorbeelden zijn velerlei, zoals ’s-ochtends vroeg opstaan, een boek bij de boekhandel kopen of een vliegtuig laten opstijgen. Sommige processen zijn belangrijk in de zin dat ze grote kosten met zich meebrengen en een hoog inherent risico hebben, andere processen zijn goedkoper en brengen geen gevaar met zich mee.

Processen kunnen eenvoudig of complex zijn. Vroeg opstaan is relatief gemakkelijk, hoewel sommige mensen ook daar moeite mee hebben, maar ik zou niet weten hoe ik een vliegtuig zou moeten laten opstijgen. Bij complexe processen zijn vele mensen betrokken en moeten vele stappen en zelfs gehele sub-processen worden doorlopen.

En wat is dan procesverbetering?

Proces verbeteren is het resultaat van het proces verbeteren. Dit kan zijn sneller, goedkoper of beter. Niet altijd kunnen verbeteringen tegelijkertijd worden gemaximaliseerd. Een vliegtuig sneller en goedkoper laten opstijgen, zal best mogelijk zijn, maar of het daardoor ook beter, of beter gezegd veiliger wordt kan worden betwijfeld.

En hoe kunnen we dan processen verbeteren?

Brandjes blussen in de vorm van problemen aanpakken als en wanneer ze zich voordoen is niet de manier om processen te verbeteren. Je lost het probleem namelijk niet werkelijk op, aangezien het zich morgen weer zou kunnen voordoen. Procesverbetering is het zoeken naar de oorzaken van alles wat fout kan gaan in een proces, zoals te hoge kosten of lage klanttevredenheid, en die oorzaken wegnemen.

In een productieproces moet je de oorzaken bijvoorbeeld zoeken in de kwaliteit van de grondstoffen, de methode en machines die die grondstoffen tot eindproduct maken, en de mensen die het werk uitvoeren. Voor elk van de mogelijke oorzaken maak je plannen tot verbetering en voert die door. Het aantal problemen zal daardoor afnemen en het resultaat verbeteren.

Dat lijkt toch niet al te moeilijk!

De methode om naar de oorzaak te zoeken en die dan aan te pakken is simpel. Iedereen kan de was doen. Er is echter één ding wat we moeten vermijden: gemakzucht. Je moet niet onmiddellijk al bij de eerste oorzaak zeggen dit is het, je moet doorvragen (tot wel vijf keer de waaromvraag stellen) tot je bij de achterliggende kernoorzaak komt.

Een voorbeeld: je vertrekt van huis om naar je werkt te rijden en dan doet de auto het niet meer. Het resultaat is negatief, je komt immers niet of te laat op je werk, maar wat was daarvan de oorzaak:

  • Waarom rijdt de auto niet meer? Omdat de benzine op is.
  • Waarom is de benzine op? Omdat mijn vrouw niet getankt heeft.
  • Waarom heeft je vrouw niet getankt? Omdat ze geen geld had.
  • Waarom had ze geen geld? Omdat ze gisteren heeft gewinkeld.

Ik geef toe, dit voorbeeld is te simplistisch, en ja wellicht ook seksistisch. Maar het geeft goed aan hoe je kunt voorkomen dat je auto niet meer verder rijdt: je vrouw verbieden te winkelen!

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *