Wat doe je nu eigenlijk?

november 12th, 2012 · by John · Weblog NL

Geruime tijd geleden heb ik de loondienst verlaten en ben ik gestart als zelfstandig bedrijfsadviseur. Toen, en nog steeds krijg ik de vraag, maar wat doe je nu eigenlijk als consultant? Iedere keer als ik die beantwoord, verzand ik in algemeenheden als proces- en performance-verbetering. Ik moet bekennen dat ik mijn elevator pitch en value proposition nog niet rond heb. Ik wil daarom deze blog benutten om mijn gedachten daarover te structureren.

Een organisatie is gericht op het behalen van resultaten

Volgens Wikipedia is een organisatie “een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen”. Een organisatie heeft dus een doel en de mensen in die organisatie werken samen om dat gewenste resultaat te bereiken.

Ik heb een methodologie ontwikkeld om de doelstelling van een organisatie te formuleren en aan te geven hoe dat resultaat behaald kan worden. De eerste stap is het bedrijfsmodel (business model). Op basis daarvan gaan we vanuit de wensen van de diverse belanghebbenden (stakeholders), de doelstelling (mission statement) van de organisatie bepalen. Na een interne en omgevingsanalyse wordt in de strategie aangegeven hoe dat doel wordt bereikt.

Een doel moet concreet en meetbaar zijn. Als een doel niet concreet is weet je niet wat je moet realiseren. En als het doel niet meetbaar is, weet je nooit of je het hebt bereikt. In mijn methodologie besteed ik veel aandacht aan het meetbaar maken van doelstellingen en aan het meetbaar maken van de voortgang die geboekt wordt bij het realiseren van die doelen.

Doelstellingen worden gerealiseerd in processen

Wederom volgens Wikipedia is een bedrijfsproces een ordening van het werk, dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie. Dat werk wordt uitgevoerd om het doel van de organisatie te realiseren. Bedrijfsprocessen, meer nog dan de organisatiestructuur, vormen de kern van elke organisatie.

Werkt een proces niet goed, dan wordt het doel van de organisatie niet, of niet volledig gehaald. Het is zaak om te meten, en dus te weten, dat een proces goed werkt. Wanneer het niet goed loopt moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, maar vaak is het nodig het gehele proces opnieuw in te richten. Ook daarvoor biedt mijn methodologie oplossingen.

Processen worden ondersteund door systemen

In nog maar weinig organisaties, en in bedrijven haast helemaal niet, worden processen volledig met de hand uitgevoerd. De meeste processen zijn een combinatie van handmatige en automatische activiteiten. Als een proces niet goed loopt, ligt de oorzaak daarom vaak in het afwezig zijn, of niet goed werken van ondersteunende applicaties en informatiesystemen. Procesverbetering en informatie- en communicatietechnologie kunnen daarom niet los van elkaar worden gezien.

Mijn Value Proposition

Als bedrijfsadviseur help ik organisaties hun doelstellingen te formuleren en een strategie te ontwikkelen om het gewenste resultaat te behalen. Inzicht in het goed verlopen van processen is van belang voor het behalen van de doelen. Ik help bedrijven daarom om de kwaliteit van processen te meten, en daar waar noodzakelijk verbeteringen door te voeren. Het beoordelen en verbeteren van ondersteunende systemen is daarmee onlosmakelijk verbonden.

John Greijmans

 

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *