Hoe start ik een onderneming?

november 26th, 2012 · by John · Weblog NL

Had je mij een aantal jaren geleden gevraagd hoe het beste een onderneming te starten, dan had ik volstaan met een simpel antwoord: stel jezelf een doel, maak een plan om dat doel te bereiken en ga er voor. Ik heb de afgelopen tijd veel met startende ondernemers gesproken en hun presentaties bekeken. Ik denk nu dat mijn antwoord van destijds te simpel en misschien niet te kort door de bocht, maar in ieder geval te kort is geweest. Daarom nu een uitgebreider antwoord op de vraag: hoe start je een onderneming?

De eerste twee-eenheid: de product-klant combinatie

Aspirant startende ondernemers hebben vaak een geweldig idee voor een product, althans dat vinden ze zelf. Ze gaan er daarbij automatisch vanuit dat anderen dat idee ook geweldig zullen vinden. Vaak te laat komen ze er achter dat een klant ook een eigen menig heeft.

Het gaat er niet om een mooi product te ontwikkelen. Een product moet waarde toevoegen voor de klant. Dan is hij er ook bereid voor te betalen. Praat daarom veel en vaak met je potentiele klanten om je idee te testen. Als klanten je product ook geweldig vinden, is dat nog steeds geen garantie voor een succesvol ondernemerschap, maar je bent in ieder geval een stap dichterbij.

De tweede twee-eenheid: het doel en het plan

Wil je iets bereiken als ondernemer dan moet je dat “iets” definiëren. Anders weet je nooit of je het wel bereikt hebt. Formuleer daarom een kwantitatief lange termijn doel, bijvoorbeeld in termen van omzet, marktaandeel of de waarde van je bedrijf. Die doelstelling is het startpunt voor je business plan. Dat plan geeft aan hoe je je doel wil bereiken.

De financiële onderbouwing

Bij de financiële onderbouwing is nog veel te winnen. Vaak zie ik zeer gedetailleerde overzichten, uitgesplitst naar kwartaal en kostensoorten(maar beperkt tot twee jaar), die geen relatie hebben met de product-klant en doel-plan combinaties. Een dergelijk overzicht heeft geen informatieve waarde: de getalletjes kloppen want Excel telt ze echt wel goed op, maar het is niet consistent met de onderliggende business-ontwikkelingen. Hoe moet het dan wel?

  • Neem het bedrijfs- of verdienmodel (omzet, kosten, werkkapitaal en investeringen) dat is ontwikkeld in het business plan. Op basis daarvan maak je een financieel model.
  • Maak een vijfjarenoverzicht door voor elk jaar het financieel model door te rekenen. Het is uiteraard de bedoeling dat je na die vijf jaar je doel uit het business plan hebt gehaald.
  • Bereken op basis van dat financiële overzicht de economische waarde van je bedrijf. De economische waarde is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige kasstromen.

Is de economische waarde uit het plan kleiner dan het bedrag dat je moet investeren om je onderneming te kunnen starten, dan kun je beter niet stoppen. Je haalt misschien je doelstelling wel, maar je moet er geld op toeleggen. Voor een echte ondernemer geldt nog altijd: geld is koning, en koningin, en prins, en prinses, en…

John Greijmans

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *