Drie keer BPM is Scheepsrecht

december 4th, 2012 · by John · Weblog NL

Ik ben geïnteresseerd in bedrijfsprocessen en dan vooral in het verbeteren daarvan. Een proces dat effectiever en efficiënter verloopt, doet immers het bedrijfsresultaat toenemen en creëert waarde voor de diverse stakeholders. BPM is tegenwoordig het toverwoord als het over processen gaat. BPM is een afkorting die kan staan voor:

  • Business Process Modeling
  • Business Process Performance Management
  • Business Process Management

Welke is nu de juiste? Wel, alle drie zijn juist! Ze komen namelijk neer op hetzelfde: ze kunnen de resultaten van je onderneming verbeteren en waarde creëren.

Business Process Modeling

Als je processen wil verbeteren, dan moet je ze begrijpen. Daarvoor is het nodig processen te modelleren, of simpel gezegd te beschrijven in zogenaamde flowcharts. Een goed procesbeschrijving helpt je bij het vinden van knelpunten en verbeterpotentieel. Daarnaast zijn procesbeschrijvingen van belang voor de kennisoverdracht naar bijvoorbeeld nieuwe medewerkers.

Business Process Performance Management

Gissen is missen, en meten is weten!. Het is belangrijk uit diverse bronnen gegevens over processen te verzamelen. Door deze data te analyseren kunnen wederom knelpunten en verbeterpotentieel worden gevonden, waardoor de performance van het proces verder zal toenemen.

Business Process Management

Deze BPM betreft het verbeteren van bedrijfsprocessen door strategie, management en operaties op een consistente en holistische wijze te richten op het verhogen van de resultaten van de organisatie. Het beschrijven van processen en Business Process Performance Management zijn daarom twee van onderdelen van Business Process Management. BPM bestaat uit vier onderdelen:

  • Procesbeschrijving
  • Verbeterpotentieel identificeren
  • Verbeteringen implementeren
  • Resultaten monitoren

En als deze vier stappen zijn doorlopen, ben je nog lang niet klaar. Dan moet je, in het kader van continue verbetering weer bij stap 1 beginnen.

John Greijmans

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *