Werkloos? Ondernemer Worden?

januari 15th, 2013 · by John · Weblog NL

Hoewel er lichtpuntjes zijn, is de crisis nog in volle gang. Ontslagrondes gaan door en er dreigt nog steeds ontslag voor grote aantallen mensen. Gezien de economische situatie is de kans klein dat je snel nieuw werk zult vinden. Voor velen is het ondernemerschap een mooie gelegenheid om aan werkloosheid te ontsnappen. Ook voor jou? Het is misschien altijd je droom geweest, een eventuele ontslagvergoeding kan mooi als startkapitaal dienen en het UWV wil vaak ook meewerken. Wat kan er dan nog verkeerd gaan?

Startende ondernemers kunnen mislukken en helaas doen velen dat ook. Het geld kan plotseling op zijn of het blijkt in de praktijk dat het zelfstandig ondernemerschap toch niet zo mooi en gemakkelijk is als gedacht. Het stoppen van een onderneming door faillissement of op andere wijze kan echter ernstige consequenties hebben.

De mooie ontslagvergoeding is bijvoorbeeld op. Op zich al erg genoeg, maar het probleem wordt groter als deze ontslagvergoeding in een stamrecht BV is ondergebracht. De fiscus heeft namelijk nog steeds een claim op dat geld: er is niets meer, maar je moet er nog wel inkomstenbelasting over betalen. In algemene zin kan een faillissement er toe leiden dat je al je spaargeld kwijt bent. Daarnaast heeft het UWV tijd en geld in het begeleiden van de startende ondernemer gestoken. Hier is dan achteraf sprake van kapitaalvernietiging op kosten van de belastingbetaler.

Om dure teleurstellingen te voorkomen is het zaak je goed voor te bereiden. Wat komt er kijken bij het ondernemerschap? In het kader van deze weblog, kan ik niet meer dan twee punten aanstippen en dat zijn een goed onderbouwd business-model, en enkele financieel-administratieve en juridische aspecten.

Business Model
Iedereen zal zeggen dat voordat je een onderneming start, je een goed onderbouwd businessplan moet hebben. Ze hebben gelijk. De kern van elk businessplan is het business-model. In een dergelijk model staan twee zaken centraal. Enerzijds is dat de waarde-propositie. Welk product of dienst wil je gaan leveren en welke waarde voegt dat toe aan je potentiele klanten. Als je product of dienst waarde toevoegt zal een klant er ook voor willen betalen. Aan de andere is de kostprijs, dat zijn de kosten per eenheid product, heel belangrijk. Alleen als de kostprijs ruim beneden de prijs ligt die de klant wil betalen, kun je winst maken.

Financieel-administratieve en juridische aspecten
De ruimte is hier te beperkt om er diep op in te kunnen gaan. Daarom slechts enkele vragen die je voor jezelf moet beantwoorden voordat je aan het ondernemerschap gaat beginnen.

Hoe ziet je persoonlijke financiële situatie eruit? Hoe lang kun je het volhouden zonder inkomsten? Ga je als ZZP-er of vanuit een BV werken? Hoeveel wil of kun je reserveren voor je pensioen? Als je zelf onvoldoende geld hebt, hoe ga je dan aan aanvullende financiering komen? Zijn er mogelijkheden om subsidies te krijgen? Hoe ga je de boekhouding en belastingaangiftes doen?

Is de naam die je voor je bedrijf of product heb bedacht niet al ergens anders in gebruik? Als je een technisch product of dienst levert, hoe zit het dan met patenten en licenties? Heb je al algemene en leveringsvoorwaarden? Zo ja heeft daar een jurist naar gekeken? Ben je je bewust van alle valkuilen die komen kijken bij het huren van een kantoor- of werkruimte?

Een businessplan met een business-model en een kostprijsberekening, en dat ook alle andere relevante vragen beantwoordt is geen garantie dat je ondernemerschap een succes wordt. Maar het verkleint de kans dat het onverhoopt misgaat aanzienlijk.

John Greijmans

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *