Flexwerk bederft bedrijven, of juist niet?

april 22nd, 2013 · by John · Weblog NL

Afgelopen zaterdag 20 april, stond er een artikel in het NRC van Niels Feitsma, met als onderwerp: de nadelen van flexwerk, ook voor een bedrijf. Ik zie echter vooral voordelen, zowel voor de onderneming als de werknemer.

Flexwerk bederft bedrijven

Het grote nadeel aan flexwerk, schrijft Feitsma, is dat mensen telkens opnieuw moeten worden ingewerkt, omdat ervaren, productieve krachten na verloop van tijd weer moeten vertrekken. En dit is een verlies voor het bedrijf.

Wat betekent flexibilisering in de praktijk? Een uitzendkracht kan zo maar, van het ene op het andere moment, op straat gezet worden. In ondernemingen met veel flexwerkers worden voortdurend mensen geworven, voortdurend mensen ingewerkt en voortdurend mensen ontslagen. Slechts zelden wordt de vraag gesteld of al die flexibilisering wel goed is voor deze bedrijven.

Volgens Feitsma heeft de inzet van flexwerkers grote, onopgemerkte nadelen voor het bedrijfsresultaat. Flexibilisering is naar zijn mening een modeverschijnsel. Het is een doel op zich geworden waarvan de voordelen sterk worden overschat. Goed teamwork kan namelijk alleen wanneer mensen lang met elkaar samenwerken. Telkens nieuwe mensen gaat ten koste van het tempo van de hele afdeling. Het duurt namelijk een hele tijd voordat nieuwe medewerkers hun productiviteitsdoelstellingen halen, en tot die tijd zijn zij niet rendabel.

Flexwerk verbetert bedrijven

Er zijn veel branches die moeten omgaan met een sterk seizoenpatroon in de afzet van producten en diensten. Voorbeelden zijn strandtenten op Scheveningen of wijnhandelaren, die in de weken voor de jaarwisseling grote hoeveelheden wijn in kistjes moeten inpakken. Dit soort bedrijven kampt dus bijna altijd met een kloof tussen de vraag uit de markt (kistjes wijn) en het aanbod aan arbeid (wijninpakkers). Er zijn twee extremen in de oplossingen voor deze mis-match.

Aan de ene kant kun je de hoeveelheid mensen aanpassen aan het werk in het piekseizoen. Alle mensen zijn dan het gehele jaar in vaste dienst en hoeven dus maar één keer te worden ingewerkt. Probleem opgelost? Nee! Mensen in vaste dienst moeten worden betaald, ook als er geen werk is. Dat betekent dat de prijzen in de piekmaanden zo hoog moeten worden gemaakt dat ze de kosten voor het hele jaar dekken. Ik ben bang dat een bedrijf dat zo iets doet zich snel uit de markt prijst. Verder lijkt het ook voor de werknemers niet motiverend om elf maanden per jaar niets te doen om dan één maand te kunnen werken.

De tweede oplossing lijkt een beetje op de situatie die Feitsma schetst. Geen vaste mensen in dienst, en als het hoogseizoen start mensen voor een beperkte tijd inhuren. Een perfecte match tussen vraag en aanbod, maar er zitten inderdaad grote nadelen aan. De uitzendkrachten moeten inderdaad worden ingewerkt en wie zou dat kunnen doen?

Tussen deze extremen moet de guldenmiddenweg worden gevonden. Deze zal er voor elk bedrijf anders uitzien, maar komt in grote lijnen op het volgende neer. Om het seizoenpatroon te managen wordt volstaan met een kernteam van vaste medewerkers. Deze mensen handelen tijdens het laagseizoen de eventuele vraag af (kistjes wijn worden het hele jaar door gevraagd) en kunnen tijdens het hoogseizoen de tijdelijk ingehuurde medewerkers trainen.

Deze oplossing is niet nieuw, maar werkt wel. Daarnaast kun je altijd nog naar out-of-the-box oplossingen zoeken. Zo is er een strandtent die mensen in de zomer inhuurt in continentaal Nederland (Scheveningen) en in de winter werk biedt in Caribisch Nederland (Bonaire). Ik denk dat daar wel vrijwilligers voor te vinden zijn.

John Greijmans

 

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *