Accountants en Economen over Winst

april 28th, 2013 · by John · Weblog NL

Laatst hoorde ik iemand het verschil tussen economen en accountants als volgt uitleggen. Economen bepalen waar ze naar toe willen, gaan dan op weg en kijken regelmatig vooruit én in de achteruitkijkspiegel om te controleren of ze nog op de goede weg zijn. In die zin verschillen economen niet veel van gewone mensen. Accountants echter kijken alleen maar in de achteruitkijkspiegel, met andere woorden ze zijn alleen maar geïnteresseerd in het verleden. Wellicht ten overvloede: dit was grappig bedoeld en moet daarom niet al te serieus worden genomen.

Accountants en economen, twee beroepsgroepen die vaak door elkaar worden gehaald, maar toch sterk verschillen. De inzichten in wat kosten en dus winst liggen bijvoorbeeld mijlenver uit elkaar. Wellicht kan ik dat het best verduidelijken aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Stel je bent een bankemployee met een brutosalaris van € 5.000 per maand. Dat werk bevalt je niet meer, en je besluit daarom voor jezelf te beginnen en wil de cup cake koning van Den Haag worden. Stel verder dat de totale kosten om maandelijks 600 cup cakes te produceren € 2.000 bedragen. Dit zijn uitgaven voor bijvoorbeeld de inkoop van ingrediënten en het bezorgen van de cup cakes bij de klanten aan huis. Een cup cake levert gemiddeld € 10 op, wat betekent dat de maandelijkse omzet € 6.000 bedraagt. Wat is dan op het einde van de maand je winst?

  • De accountant zal zeggen, de omzet is € 6.000 en de kosten € 2.000, de winst is dus € 4.000. Volgens de wet op de jaarrekening is dit de correcte manier om de winst te berekenen. Uiteraard moet daarbij ook nog rekening worden gehouden met rentekosten en belastingen, maar voor het gemak abstraheren we daar even van.
  • De econoom hanteert een breder kostenbegrip. De omzet en de productiekosten zijn ook bij haar, respectievelijk € 6.000 en € 4.000. Echter door je baan bij de bank op te geven, loop je € 5.000 per maand mis. Dit bedrag vormen de zogenaamde opportunity costs of in goed Nederlands, schaduwprijzen. Economisch gezien is de winst dus een verlies van € 1.000 (€ 6.000 omzet, minus € 2.000 productiekosten en minus € 5.000 opportunity costs).

Dit is meer dan gegoochel met cijfers. Het economisch winstconcept dwingt bedrijven te kijken naar die manier van produceren die economisch het meeste oplevert. Naast de kosten nodig om de omzet te realiseren, moet daarbij rekening worden gehouden met het verlies aan opbrengsten veroorzaakt doordat je niet het meest renderende alternatief kiest. De meest efficiënte manier van produceren is dus die waar de opportunity costs nul zijn.

Wat betekent dit nu voor jou als bankemployee? Als cup cake koning maak je economisch een verlies van € 1,000 per maand. Niet doen dus? Dat ligt er maar aan. Economisch ga je er weliswaar € 1.000 op achteruit, maar boekhoudkundig houd je nog steeds € 4.000 over. Als dat voldoende is om van te leven, en als de € 1.000 achteruitgang wordt gecomponeerd door het plezier dat je beleeft bij het bakken en bezorgen, dan is het alternatief van cup cake koning worden ook economisch de juiste keuze. Niet alles kan in geld worden uitgedrukt; iets dat zowel economen als accountants wel eens willen vergeten.

John Greijmans

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *