To Be or Not To Be Entrepreneur! What’s in a Name?

januari 24th, 2014 · by John · Weblog NL

Wat is een ondernemer? Wikipedia definieert een ondernemer als “een persoon die iets onderneemt, en daarmee een maatschappelijke bijdrage levert”. Volgens www.belastingdienst.nl is een ondernemer pas ondernemer als hij structureel winst maakt, als hij zelfstandig zijn werkzaamheden uitvoert en als hij voldoende tijd in zijn bedrijf stopt. Belangrijk is tevens dat de “eventuele ondernemer” risico loopt. Risico’s kunnen bijvoorbeeld zijn dat opdrachtgevers niet betalen en afhankelijkheid van vraag naar en aanbod van producten en diensten.

In het NRC van 18 januari 2014 stonden twee voorbeelden van ondernemers die, bij nader inzien respectievelijk wel of geen ondernemer bleken te zijn.

Helaas u bent ondernemer
Een jetskidealer schrijft zich in 2002 in als ondernemer. Bij een onderzoek in 2005 blijkt dat hij in 2000 en 2001 al voor €1,2 miljoen aan jetski’s heeft verkocht aan particulieren. Hiervan heeft hij geen administratie bijgehouden en geen aangifte gedaan, omdat hij in die tijd ook een bijstandsuitkering kreeg. De contante betalingen werden geboekt bij de importeur.

Voor het gerechtshof stelt de man dat hij in die tijd geen ondernemer was en dat de showroom en werkplaats alleen maar dienden als stalling. Op basis van getuigenverklaringen („Hij wilde geen facturen op naam”, „Alle betalingen gebeurden contant”) en luchtfoto’s komt het hof tot de conclusie dat de man zelf de jetski’s verkocht, gebruiksklaar maakte, de fabrieksgarantie regelde en ook het onderhoud verzorgde.

Dit alles gold voor het hof als „deelnemen aan het economisch verkeer met het oogmerk winst te behalen”. De man was daarom ook in 2000 en 2001 ondernemer en had zijn winst moeten opgeven bij de Belastingdienst. Hij moet ruim €77.000 aan inkomstenbelasting afrekenen.

Helaas u bent geen ondernemer
Een distributeur van dagbladen heeft zich als ondernemer ingeschreven, staat in de Gouden Gids en krijgt elk jaar van de Belastingdienst een Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming. Ook in zijn belastingaangifte geeft hij zijn inkomsten elk jaar op als ‘winst uit onderneming’. Hij kan dan ook gebruik maken van een aantal fiscale aftrekposten.

Op basis van een overeenkomst worden elke ochtend kranten afgeleverd bij zijn depot en zorgt hij ervoor dat de bezorgers genoeg kranten meekrijgen. Desnoods brengt hij ze zelf rond. Hij geeft de uren en vergoedingen van de bezorgers door aan de dagbladen, die hen rechtstreeks betalen. Hijzelf krijgt een maandelijks bedrag van de dagbladen. Hiervoor stuurt hij facturen, hoewel sommige opdrachtgevers automatisch betalen zonder de factuur af te wachten.

Voor het gerechtshof voert de man aan dat hij een ondernemer is: hij heeft meerder opdrachtgevers, brengt btw in rekening, loopt ondernemersrisico en kan zelf bepalen hoe hij zijn werk doet. Het hof oordeelt dat deze factoren inderdaad van belang zijn, maar vindt dat hij gezien de automatische betalingen geen ondernemersrisico loopt.

Tot slot
In beide gevallen namen de “ondernemers” een standpunt dat was ingegeven door financiële voordelen. Bij de jetski-handelaar was duidelijk sprake van bijstandsfraude. De dagbladdistributeur wilde profiteren van fiscale voordelen en had goede argumenten om te stellen dat hij ondernemer was. Het hof woog echter zwaar dat hij automatisch betaald kreeg en daarom geen risico liep.

Risico lopen is inderdaad de kern van ondernemerschap, ook volgens de verdere toelichting op Wikipedia.

John Greijmans

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *