Boekenwijsheid helpt ontslag voorkomen!

september 24th, 2014 · by John · Weblog NL

Een aantal jaren geleden werkte ik voor een internationaal logistiek concern. De gedachte bij het management van dat bedrijf was: we doen het eigenlijk wel goed. Ik was kritischer en vroeg me af of dat wel zo was? Ik voerde daarom een benchmarkonderzoek uit met een aantal concurrenten. Wat bleek? Ons concern presteerde gemiddeld over de kwartalen vele malen slechter dan de concurrentie. En dat is ook zo gebleven, maar daarover later.

Deze conclusie kwam hard aan. Gelukkig werd in dit geval de boodschapper niet neergeschoten. Mij werd gevraagd de situatie te onderzoeken en verbeteringen door te voeren. Ik kan hier niet in detail  beschrijven wat ik heb gedaan, maar in grote lijnen rustte mijn methode op drie pijlers:

  • Vijf performance-indicatoren die het resultaat van een business unit konden verklaren.
  • Een verbetermethodiek gebaseerd op Lean Six Sigma.
  • Een financieel model om het effect van bepaalde maatregelen te berekenen. Het budget en jaarplan kon daarmee in een handomdraai worden gemaakt.

Mijn methode werd door de business units en een deel van het management positief ontvangen en ook daadwerkelijk toegepast. Echter, voornamelijk het Franse deel van het management was minder enthousiast.  Zij vonden het maar niks, het was te theoretisch en te veel gebaseerd op boekenwijsheid. Zij hadden een veel effectiever methode: mensen ontslaan, daardoor zouden de resultaten vanzelf omhoog gaan.

Mijn argument was dat mensen ontslaan inderdaad gemakkelijk is. Echter datgene wat zij deden noodzakelijk was, hoewel in de meeste gevallen niet efficiënt. Wat gebeurde er? Mensen werden ontslagen en het werk werd niet meer gedaan, ook al was dit wel nodig. Het lokale management zag zich daarom genoodzaakt toch weer mensen in te huren om het noodzakelijke werk te doen. De beoogde resultaatverbetering werd niet bereikt.

Ik moest hieraan terugdenken toen ik enkele weken geleden een artikel in het NRC las. Aan managers werd daarin de vraag gesteld, wat zij lazen om zichzelf te ontwikkelen en welk management boek invloed op hun heeft gehad?  Soms was het antwoord verontschuldigend: geen tijd, maar vaak ook assertief: managementboeken staan vol met clichés en het zijn open deuren waar je niets aan hebt. Daarop werd de vraag gesteld: noem dan eens een paar van die open deuren. Niet achteraf, maar vooraf om hind-sight-bias te voorkomen. Het bleef oorverdovend stil. Achter de assertiviteit ging simpele luiheid (geen tijd was geen zin) of snobisme (ik lees wel, maar geen managementboeken) schuil.

Op veel vakgebieden, moeten professionals zich verplicht en aantoonbaar jaarlijks laten bijscholen. Maar voor managers is dat blijkbaar niet nodig. Dit gold ook voor het concern waar ik werkte. Ondanks de vele ontslagrondes werden de resultaten niet beter, en daarom werd ook het management maar vervangen. Hadden ze maar naar mij moeten luisteren. Of op zijn minst een managementboek moeten lezen…

John Greijmans

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *