Posts Tagged ‘Change’

december 2nd, 2012 · by John · Weblog NL

Het zit in de menselijke natuur om te luisteren naar, en om te gaan met mensen die het met ons eens zijn, of op zijn minst gemakkelijk kunnen worden overtuigd. Deze handelswijze kan echter desastreuze gevolgen hebben als je bedrijf moet worden gereorganiseerd, of als er een nieuw product moet worden gelanceerd. Als de reorganisatie of introductie niet al eindigt in een totale mislukking, dan zal het in ieder geval heel lang duren voordat er maar iets van succes wordt geboekt.

Om een mislukking of een moeizame weg naar onvolledig succes te voorkomen, moet je daarom tegen je eigen natuur ingaan en openstaan voor tegenspraak. Met andere woorden: luister naar de sceptici in je organisatie.

Een scepticus is namelijk geen oude zeur die overal tegen is, en al teleurgesteld is met het resultaat voordat er met de verandering is begonnen. Integendeel! Sceptici zijn ervaren gemotiveerde mensen die op zich niet tegen veranderen zijn. Ze staan zelfs vaak achter het doel van het initiatief, maar weten door harde lessen uit het verleden, dat een veranderingsproces niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Praat daarom met deze mensen. Dat kan je helpen te voorkomen dat fouten uit het verleden telkens weer opnieuw worden gemaakt.

Sceptici zijn ervaren mensen die al vaak lang in de organisatie meedraaien. Ze hebben daarom een vrij grote informele invloed op andere medewerkers. Als een scepticus tegen het veranderingsinitiatief is, zullen er vaak veel meer mensen tegen zijn. De keerzijde is dat als de scepticus de verandering ondersteunt, mensen ook naar hem of haar zullen luisteren, waardoor het aantal voorstanders exponentieel toeneemt. Deze “meelopers” hebben vaak niet de tijd om over alle ins en outs van de verandering na te denken, en zijn daarom geneigd de sceptici te volgen. Als deze “beroepstegenstanders” overtuigd zijn, dan moet het idee toch wel goed zijn.

Daarom, als je wil reorganiseren of vernieuwen ga dan niet met je natuurlijke medestanders praten, maar juist met de mensen die problemen hebben. Luister naar hun punten van zorg en vraag hoe zij die problemen zouden oplossen. Een echte zeur die overal tegen is zal niet met suggesties komen, daar moet je dus ook niet je tijd mee verknoeien, maar een scepticus zal altijd met ideeën komen om de fouten gemaakt in het verleden te voorkomen.

John Greijmans

Newer Entries »