Posts Tagged ‘Change’

maart 14th, 2013 · by John · Weblog NL

Creatieve vernietigers, het lijkt haast een scheldwoord, maar het is een, inderdaad paradoxale term uit de economische theorie. De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883–1950) gebruikte in zijn meesterwerk Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) de term creative destruction om aan te geven hoe ondernemers economische groei kunnen creëren. Groei werd gecreëerd door eerst iets te vernietigen.

Door radicale innovaties vernietigt een ondernemer de waarde van bestaande (monopolistische) bedrijven. Maar deze innovaties leiden op hun beurt weer tot waarde-creatie bij de innoverende, veelal startende ondernemingen. In het proces van creatieve vernietiging wordt economische groei gegenereerd, doordat de waardevermindering van bestaande bedrijven in absolute zin kleiner is dan de waarde die wordt gecreëerd door de innoverende ondernemingen.

Schumpeter zei het aldus: “The essential point to grasp is that in dealing with capitalism, we are dealing with an evolutionary process” .

Volgens Schumpeter doen ondernemers of entrepreneurs, zoals hij ze noemde, meer dan alleen iets nieuws uitvinden. Zij introduceren nieuwe productiemethoden, nieuwe producten en nieuwe organisatievormen, en daarmee wordt de economische groei gecreëerd. Aan een uitvinding heb je niets, als die niet wordt toegepast.

Creative vernietiging is wellicht een te abstracte term. Daarom wat voorbeelden om het concreet te maken:

  • Transport werd vroeger gedaan door paarden en ossen, die werden vervangen door stoommachines, die op hun beurt weer creatief werden vernietigd door auto’s en vliegtuigen.
  • Ik weet nog goed dat ik vroeger mijn elpees op een draaitafel moest afspelen, de CD was een vooruitgang want makkelijker te hanteren en je hoorde minder krassen. Toen kwam de iPod die gigabytes aan muziek bevatte, en de mogelijkheden die de Cloud biedt zijn immens.

Innovatie leidt inderdaad tot verlies aan arbeidsplaatsen, faillissementen en het verdwijnen van bedrijfstakken. Maar daar komt wel wat voor terug. We krijgen nieuwe producten en diensten die ons leven aangenamer maken. Door verbeterde technieken en processen kunnen we meer doen met minder mensen. Daarom hebben we geen 12-urige werkdagen meer en kunnen uiteindelijk misschien al het werk aan robots overlaten. Dan hebben we ons dus zelf vernietigd. Heeft iemand een creatief idee om dat de verhinderen, zonder onmiddellijk weer 12 uur per dag te moeten werken?

John Greijmans

 

december 2nd, 2012 · by John · Weblog NL

Het zit in de menselijke natuur om te luisteren naar, en om te gaan met mensen die het met ons eens zijn, of op zijn minst gemakkelijk kunnen worden overtuigd. Deze handelswijze kan echter desastreuze gevolgen hebben als je bedrijf moet worden gereorganiseerd, of als er een nieuw product moet worden gelanceerd. Als de reorganisatie of introductie niet al eindigt in een totale mislukking, dan zal het in ieder geval heel lang duren voordat er maar iets van succes wordt geboekt.

Om een mislukking of een moeizame weg naar onvolledig succes te voorkomen, moet je daarom tegen je eigen natuur ingaan en openstaan voor tegenspraak. Met andere woorden: luister naar de sceptici in je organisatie.

Een scepticus is namelijk geen oude zeur die overal tegen is, en al teleurgesteld is met het resultaat voordat er met de verandering is begonnen. Integendeel! Sceptici zijn ervaren gemotiveerde mensen die op zich niet tegen veranderen zijn. Ze staan zelfs vaak achter het doel van het initiatief, maar weten door harde lessen uit het verleden, dat een veranderingsproces niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Praat daarom met deze mensen. Dat kan je helpen te voorkomen dat fouten uit het verleden telkens weer opnieuw worden gemaakt.

Sceptici zijn ervaren mensen die al vaak lang in de organisatie meedraaien. Ze hebben daarom een vrij grote informele invloed op andere medewerkers. Als een scepticus tegen het veranderingsinitiatief is, zullen er vaak veel meer mensen tegen zijn. De keerzijde is dat als de scepticus de verandering ondersteunt, mensen ook naar hem of haar zullen luisteren, waardoor het aantal voorstanders exponentieel toeneemt. Deze “meelopers” hebben vaak niet de tijd om over alle ins en outs van de verandering na te denken, en zijn daarom geneigd de sceptici te volgen. Als deze “beroepstegenstanders” overtuigd zijn, dan moet het idee toch wel goed zijn.

Daarom, als je wil reorganiseren of vernieuwen ga dan niet met je natuurlijke medestanders praten, maar juist met de mensen die problemen hebben. Luister naar hun punten van zorg en vraag hoe zij die problemen zouden oplossen. Een echte zeur die overal tegen is zal niet met suggesties komen, daar moet je dus ook niet je tijd mee verknoeien, maar een scepticus zal altijd met ideeën komen om de fouten gemaakt in het verleden te voorkomen.

John Greijmans

Newer Entries »