Posts Tagged ‘Kosten besparen’

oktober 21st, 2012 · by John · Weblog NL

Eerst hadden we het Catzhuis en daarna het lente-akkoord. In september waren er verkiezingen en daarna gingen PvdA en VVD in conclaaf. Ondanks optimistische berichten weet niemand wanneer daaruit de witte rook zal opstijgen. Eén ding is echter zeker: de discussie gaat over bezuinigen bij de overheid. Voor een groot deel ingegeven door de economische crisis, wordt ook in het bedrijfsleven veel over bezuinigen gesproken. Alleen noemen we het daar kosten besparen. Ik kom uit het bedrijfsleven en wil mijn gedachten over besparen hier uiteenzetten. Wellicht dat onze vertegenwoordigers in Den Haag daar wat aan hebben.

Er zijn twee methoden om kosten te besparen: de methode Heijermans en de andere noem ik voor het gemak de methode Greijmans. Niet alleen omdat ik een megalomane plagiator ben, ik heb er ook een valide reden voor. Ik kom daar later op terug.

 

Heijermans en Greijmans

De methode Heijermans kent twee varianten: de Botte Bijl en de Kaasschaaf. De eerste is er een van rigoureuze maatregelen zoals de IT-afdeling outsourcen naar India of iedereen in een standaard leaseauto laten rijden, een VW-Golf bijvoorbeeld. De Kaasschaaf gaat fijnzinniger te werk en is eenvoudig door te voeren. Je hoeft namelijk geen keuzes te maken: iedereen moet 2% inleveren.

Ook Greijmans kan op twee manieren worden toegepast. Bij de ene wijze ligt het accent op effectiviteit (de goede dingen doen) en bij de andere op efficiency (de dingen goed doen). In de effectiviteitsmodus vraag je je af of wat je doet waarde oplevert voor de klant of andere stakeholders. Als iets niet aantoonbaar waarde oplevert, dan moet je die activiteit stoppen en heb je de besparingsdoelstelling gehaald. Bij de efficiencyvariant stel je de vraag of de activiteit niet met minder mensen en tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Dit is een lastige vraag, en deze goed beantwoorden vereist kennis van de interne processen en een gerichtheid op continue verbetering van producten en prestaties.

 

Greijmans vs Heijermans

Heijermans kan werken. Outsourcen kan daadwerkelijk kostenbesparingen opleveren. Maar als er niet goed over wordt nagedacht, en dat is bij de Botte Bijl per definitie het geval, dan kan de maatregel gemakkelijk mislukken en komen de kosten (op een andere wijze) weer terug. Zo kan de standaard leaseauto medewerkers demotiveren en in de rechtszaal worden teruggedraaid. Ook de Kaasschaaf kan resultaat opleveren. Er is altijd wel wat te vinden, zeker als het moet. Probleem is dat de Kaasschaaf teveel wordt gebruikt. Vroeg of laat snijd je dan niet meer in het vet, maar in het vlees, soms tot op het bot. De organisatie kan dan niet, of in ieder geval niet goed meer werken.

Bij Greijmans gaat het vaak mis! Toegevoegde waarde aantonen is moeilijk en vasthouden aan stokpaardjes of andere politieke motieven verhinderen een zuivere en rationele beslissing. Efficiencymaatregelen bedenken is al lastig, doorvoeren in de praktijk is nog vele malen moeilijker. Ook hier doen soms weerstand tegen veranderen en politieke motieven goede ideeën mislukken.

Heijermans kan werken, maar alleen op “hoop van zege(n)”. Succes en mislukking worden eerder door toeval dan door goed management bepaald. Greijmans is moeilijk en vereist voorbereiding en goed management maar is daardoor voor het resultaat veel minder van toeval afhankelijk. Vandaar dat ik deze methode mijn naam heb gegeven. Ik ben er een sterk voorstander van.

John Greijmans

Newer Entries »