Posts Tagged ‘Personal Finance’

oktober 25th, 2014 · by John · Weblog NL

Veel geslaagde ondernemers verkopen op enig moment hun bedrijf en ontvangen daarvoor vaak veel geld. Ze zijn geslaagd! Ze zijn vijfenzestig jaar en vaak nog jonger, en hebben een vermogen. Wat ga je daarmee doen? In één keer opmaken lukt niet. Het geld op de bank zetten, brengt nauwelijks meer op dan de vermogensrendementsheffing en geld zelf beleggen in (beursgenoteerde) effecten is niet eenvoudig. Veel oud-ondernemers kiezen dan voor vermogensbeheer.

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer ook wel investment of asset management genoemd, is het beheer van vermogens door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden. Collectief beheer vindt plaats via beleggingsfondsen (vrijwillig) of pensioenfondsen (verplicht).

Aangezien we het over oud-ondernemers hebben, ligt de focus in dit artikel bij individueel vermogensbeheer. Je vertrouwt je vermogen toe aan een beheerder om daarmee voor jou te beleggen en rendement te creëren. Er worden afspraken gemaakt over hoe dat beheer wordt uitgevoerd, welke vrijheid de beheerder heeft bij zijn aan- en verkoopbeslissingen en de wijze waarop hij aan jou rapporteert.

Wat doet een vermogensbeheerder?

De gebruikelijke gang van zaken is dat vermogensbeheerder en opdrachtgever samen vaststellen wat het doel van het beheer is. Een belangrijk punt van aandacht daarbij is de risicotolerantie: hoe erg vindt onze oud-ondernemer het, als er een keer een (fors) negatief rendement wordt gehaald?

Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek wordt een beleggingsprofiel vastgesteld. Dat kan variëren van zeer defensief tot zeer offensief. Een defensieve belegger wil weinig risico lopen om zijn vermogen te verliezen. Hij accepteert dat er een kleinere kans op een hoger rendement is. Een offensieve belegger maakt een grotere kans op een hoger rendement, maar is bereid zijn financiële klap te incasseren als het onverhoopt niet goed gaat met de belegging.

In veel gevallen vindt er tussen opdrachtgever en beheerder periodiek overleg plaats waarin de resultaten van het gevoerde beleid worden besproken en het beleid voor de komende periode wordt vastgesteld.

Opleidingseisen en toezicht

Het beleggen van vermogen is risicovol. Er kunnen grote winsten worden gemaakt, maar onze oud-ondernemer zou ook alles kunnen verliezen. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan het kennisniveau van vermogensbeheerders en is het toezicht wettelijk geregeld.

De opleidingseisen voor vermogensbeheerders zijn sterk verzwaard. Minimaal wordt een opleiding in de economische sfeer op HBO-niveau gevraagd. Vaak aangevuld met specialistische opleidingen zoals de Nederlandse VBA- of de Amerikaanse CFA-opleiding.

Toezicht op vermogensbeheerders vindt op diverse niveaus plaats. Financiële instellingen en hun werknemers (vermogensbeheerders, adviseurs en handelaren) zijn geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI). De vermogensbeheerder is daarmee onderworpen aan de tuchtrecht van het DSI.

Als de oud-ondernemer klachten heeft over de wijze waarop hij door de vermogensbeheerder is behandeld kan hij een klacht indienen bij het DSI. Deze kan in zijn beslissing een geldelijke vergoeding toekennen. Het DSI kan echter ook op eigen initiatief maatregelen vorderen bij zijn tuchtcommissie.

Consumenten van financiële diensten kunnen zich ook wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Sinds 1 april 2007 heeft het Kifid een aantal taken van het DSI overgenomen. De Ombudsman van het Kifid en in tweede instantie de Geschillencommissie kunnen een bindend advies geven bij geschillen tussen consumenten en vermogensbeheerders.

Tot slot…

Op deze manier kan onze oud-ondernemer relatief rustig van zijn oude dag genieten, Relatief, want bij beleggen blijft het risico bestaan dat er geld verloren wordt…

John Greijmans

 

januari 31st, 2014 · by John · Weblog NL

In het bedrijfsleven begint het rond april, de financiële planning cyclus (planning and control cycle). In april is er een strategisch plan dat rond oktober wordt geoperationaliseerd tot een jaarplan (budget). In januari volgt een terugblik (review) op het voorgaande jaar, en de leerpunten daaruit worden gebruikt in de volgende cyclus. Een proces van continue verbetering (continuous improvement) is daarmee in gang gezet.

Wat goed is om bedrijven te besturen is ook van toepassing op je persoonlijke situatie. Alles wat je doet in je leven – en dat je wilt laten slagen – vereist planning. Of het nu de planning van een weekendje uit betreft, of de complete verbouwing van je woning. Planning is belangrijk omdat het je helpt de toekomst te organiseren. Persoonlijke financiële planning is belangrijk omdat je daarmee, in ieder geval kunt aansturen dat je je in de toekomst je financieel geen zorgen hoeft te maken.

Het plannen van je financiële toekomst is niet iets wat je tussen neus en lippen door kunt doen. Het vereist voorbereiding omdat het waarschijnlijk alle aspecten van je leven zal raken. Daarnaast moeten conflicterende doelstellingen, bijvoorbeeld die op lang en korte termijn tegen elkaar worden afgewogen.

De eerste stap in je persoonlijke planning is een overzicht van je maandelijkse inkomsten en kosten. Daarnaast breng je in kaart brengen hoeveel spaargeld je hebt en welke grote eenmalige uitgaven (bijvoorbeeld een nieuwe auto) er de komende jaren te verwachten zijn. Weten hoeveel je hebt of binnenkrijgt én weten waar je geld naar toegaat, is een noodzakelijke voorwaarde om je uit eventuele financiële problemen te houden. Al na een paar maanden wordt het duidelijk wat je in je inkomsten- en uitgavenpatroon moet aanpassen om financieel zorgeloos te leven.

Het uiteindelijke doel van persoonlijke financiële planning is een comfortabele oude dag, of na nu op je vijfenzestigste, je zevenenzestigste of nog later is. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar door je voor te bereiden op dat wat waarschijnlijk gaat gebeuren, neem je met een goed persoonlijk financieel plan een groot deel van de onzekerheid weg.

In een groot aantal gevallen zal het zo zijn dat een simpel overzicht van inkomsten, kosten, spaargeld en grote uitgaven niet volstaat. Daarnaast kun je niet alleen doelen hebben voor je zelf, maar wil je bijvoorbeeld ook zorgen dat je kinderen en kleinkinderen goed terecht komen. In die gevallen is het raadzaam een professionele persoonlijke planner in te huren. Ook in de meest complexe situaties kan die zorgen voor een onbezorgde toekomst voor jou en je (klein-) kinderen.

Maar je moet toch tegenwoordig voor financieel advies betalen? Dat is waar, maar dat moest je vroeger ook. Alleen was het toen verborgen in de provisies die de bank of verzekeraar je aanrekende. Het leek gratis, maar provisies waren torenhoog. Je hebt nu de keus, om of naar de bank te gaan of naar een onafhankelijke financiële planner. In beide gevallen kost het geld, maar wie wil niet in een zorgeloze toekomst investeren?

John Greijmans

oktober 14th, 2013 · by John · Weblog NL

In 2008 werd een nieuw financieel product geproduceerd, het banksparen. Dit product maakt het mogelijk om fiscaal vriendelijk vermogen op te bouwen. Een bankspaarrekening is een geblokkeerde rekening waarop je geld spaart. De rekening mag alleen onder bepaalde voorwaarden worden gedeblokkeerd. In plaats van sparen, kunt je bij banksparen ook kiezen voor beleggen.

Voordelen van het banksparen
Banksparen is net als sparen (beleggen) bij de bank. Er zijn echter twee verschillen en dat zijn dan ook direct de grote voordelen. Op spaarrekeningen van de bank wordt netto geld gestort. Dat is dus geld waar al inkomstenbelasting over is afgedragen. Bij banksparen mag een brutobedrag worden ingelegd. In principe mag je van een normale spaarrekening altijd geld opnemen. Bij banksparen is dat niet mogelijk. De rekening is geblokkeerd. Daar staat tegenover dat, zolang de rekening geblokkeerd is, je geen vermogensrendementheffing betaalt.

Er zijn dus twee fiscale voordelen van banksparen:
• Je mag een brutobedrag inleggen wat betekent dat je niet nu, maar wel in de toekomst (!) belasting moet afdragen.
• Over het opgebouwde vermogen hoef je geen 1,2% vermogensrendementheffing af te dragen.

Waar kun je banksparen voor gebruiken?
Banksparen kun je gebruiken voor extra pensioen, maar alleen als je een pensioentekort hebt. Sparen voor de aflossing van je hypotheek is alleen mogelijk voor huizen gekocht vóór 2013. Maar wellicht wordt ook die regeling weer aangepast. Het is ook mogelijk om een ontslagvergoeding te storten op een bankspaarrekening. Voor sparen voor je uitvaart, krijg je zelfs een extra korting op de vermogensrendementsbelasting.

Moeten we daarom allemaal gaan banksparen?
Banksparen heeft niet alleen voordelen. Er zijn ook grote nadelen. Banksparen is geblokkeerd sparen. Je hebt dus niet de vrije beschikking over je geld. Daarnaast heb je weliswaar een fiscaal voordeel, maar dat brengt een veelheid van fiscale regels met zich mee. Banksparen is ook duurder dan gewoon sparen.

De nadelen van banksparen beginnen al bij de opening van een bankspaarproduct. De (advies-) kosten daarvan lopen van enkele tientjes tot meer dan duizend euro bij de duurste raadgevers. Vaak heb je geen advies nodig, maar ook zonder advies heft je bank vaak meer dan honderd euro entreekosten.

Als de bankspaarrekening uiteindelijk gaat uitkeren, staat de fiscus klaar met een belastingaanslag plus uitkeringseisen. Je bankpensioen moet ingaan tussen je 65ste en 70ste, en vaste en gelijkmatige uitkeringen doen. Wil je voor je 65ste een uitkering, dan moet die doorlopen tot je 85ste. De uitkeringsperiode moet minimaal vijf jaar zijn als je jaarlijks hooguit 20.953 euro krijgt uitgekeerd. Krijg je meer, dan is de uitkeringsfase minimaal 20 jaar. Verder mag je het tegoed niet schenken of verpanden. Ineens laten uitkeren, kan alleen als je minder dan 4.242 euro hebt gespaard. Anders betaal je naast de inkomstenbelasting 20% revisierente. Maximaal dus 72%. Sommige banken rekenen daarnaast ook bij uitkering kosten.

Dus dan maar toch géén banksparen?
Nee, dat is te kort door de bocht! Als je een relatief groot bedrag – groter dan de vrijstelling voor de vermogensrendementheffing – binnenkrijgt voor bijvoorbeeld een ontslagvergoeding kan banksparen een oplossing zijn. Je moet dan wel zeker weten dat je het geld binnenkort niet nodig hebt, en dat je later een lager belastingpercentage betaalt dan nu. In andere gevallen wegen de extra kosten en grote regeldruk niet op tegen de fiscale voordelen, hoe aanlokkelijk die ook mogen lijken.

John Greijmans

 

september 18th, 2013 · by John · Weblog NL

In 2014 mogen financiële tussenpersonen als vermogensbeheerders en assurantieadviseurs geen provisie meer in rekening brengen. Een bankier krijgt nu nog vaak rond de 1% provisie op elke euro die jij, op basis van zijn advies, belegt in aandelen. Ook een bankier is niets menselijks vreemd. Hij is daarom (onbewust) geneigd jou juist die producten te adviseren waarvoor hij de hoogste provisie ontvangt. Jij koopt dus de beleggingsproducten waaraan je adviseur het meest verdient. En dat zijn niet noodzakelijkerwijs de producten die jou het meeste geld opleveren.

De overheid verbiedt verkoopprovisies per 2014. De vergoeding voor advies en beheer mag dan niet meer worden versleuteld in provisies, maar moet rechtstreeks aan de adviseur of beheerder worden betaald. Wellicht dat je gaat schrikken van de rekening. Ik betaal mijn verzekeringsadviseur toch al snel € 100,- per uur. Maar aan de andere kant bespaar ik wel ongeveer 25% op de premies. Per saldo ben ik goedkoper uit.
We lopen langzamerhand tegen het eind van 2013, en dat is dus een goed moment om op zoek te gaan naar uitstekend goed advies voor een lage prijs. Begin met je huidige leverancier, bijvoorbeeld je bankier. Vraag een schriftelijke opgave van wat je kwijt bent aan advies, beheer, bewaarloon en transactiekosten? Kijk goed waarin de bank zoal voor je belegt. Zijn dat de goedkope en heldere indexbeleggingen? Of zijn het toch weer die eigen onverklaarbaar dure eigen fondsen van de bank? Als je in deze dure fondsen blijft beleggen, blijf je nog steeds de melkkoe van de bank.

De bank wil graag zijn melkkoeien behouden en zal je daarom proberen te paaien met een prachtig en uitermate concurrerend contract. Leest dat voorstel goed door. Belangrijker nog, vraag ook offertes aan andere adviseurs. Twee punten waarop je zeker moet letten zijn:

  • Beheervergoeding op spaargeld. Nooit accepteren.
  • Prestatievergoeding: Alleen accepteren als de kosten van de beheerder van de winst worden en afgehaald, en als eventuele verliezen uit voorgaande jaren worden meegenomen. Anders room je de winst af, maar blijft het verlies geheel voor jou.

Eis ook dat je zonder opzegtermijn kunt opzeggen en dat je je beleggingen desgewenst binnen een week kan verkopen. Zo blijf je flexibel, en kun je onmiddellijk afscheid nemen als je betere of goedkopere dienstverlener hebt gevonden. Twee handige sites om kosten en diensten van financiële adviezen te vergelijken zijn beleggingsmatch.nl en vermogensbeheer.nl.

2014 wordt een mooi jaar! De provisies gaan weg en je financieel adviseur moet nu echt advies gaan geven vanuit jouw belang! Doet hij dat niet, of is hij te duur. Dan kun je gewoon naar een goedkopere en betere adviseur gaan.

John Greijmans

Newer Entries »