Posts Tagged ‘Start-ups’

oktober 30th, 2016 · by John · Weblog NL

Startups zijn hot, en dat is goed. Het is goed voor de economie -die krijgt er een behoorlijke portie dynamiek bij- en het is goed voor de startende ondernemer, die de kans grijpt om zijn droom te realiseren. Bij het starten van een eigen bedrijf komt echter veel kijken. Veel adviseurs raden je daarom aan om eerst een ondernemingsplan te schrijven. Dus dat ga je doen. En na enkele maanden is het resultaat daar: een dik pak papier vol berekeningen en goed doordachte analyses. Op basis daarvan wil de bank wel een financiering geven en kun je nu echt aan het werk gaan. Maar wat blijkt? Ondanks alle tijd en onderzoek die je heb gestoken in het ondernemingsplan, kopen de klanten je product niet! 

Een ondernemingsplan lijkt dus weinig zin te hebben, maar wat is het alternatief? Zomaar wat proberen en kijken wat er uit komt? Ook dat heeft weinig zin. Deze methode kan weliswaar leiden tot een geslaagde startup, maar dat wordt dan eerder bepaald door het toeval. Met andere woorden de kans op succes is even groot als bij een ondernemingsplan. Ik adviseer daarom de Lean Startup methode. 

Het basisprincipe van Lean Startup: experimenteren en testen

Een ding wat je als startend ondernemer moet accepteren is dat je fouten zult maken, en dat dat een positief aspect van ondernemerschap is. Je kun er namelijk van leren en dus weer een stap verder komen in het bouwen van je bedrijf. Je ondernemingsplan was goed doordacht, maar je ging het pas testen bij de klant, toen je product al klaar was. Dat had veel eerder moeten en kunnen gebeuren. 

Voordat je je baan opzegt, je spaargeld aanspreekt en investeerders benadert, moet je vaststellen, dat je een bestaand probleem oplost, voor een zo gedetailleerd mogelijke klantendoelgroep, die  genoeg wil betalen voor een oplossing, zodat je zeker weet dat je er een gezond bedrijf van kan maken. 

En hoe gaat dat testen in zijn werk?

De beste manier om van je klanten te leren is open vragen te stellen, het liefst face-to-face, waarbij je vraagt naar hun ervaringen rondom het probleem dat je in gedachten hebt. Ervaren ze die problemen inderdaad en welke alternatieven hebben zij nu, om die problemen op te lossen? Daarbij geldt dat “niets” ook een alternatief is. 

In plaats van een lijvig ondernemingsplan, maak je daarom een één-A4-actieplan. Daarin staat dat je (1) een zo specifiek mogelijke doelgroep moet vinden die bereid is je product te testen. Met deze early adopters ga je (2) bepalen of er een probleem is, en of dat probleem een oplossing waard is. Tot slot (3) maak je een zo simpel mogelijke uitvoering van je oplossing en gaat die testen bij de doelgroep. Op basis van de uitkomst daarvan pas je je oplossing aan en…gaat weer testen.  

Dit testen gaat net zo lang door, tot jij er van overtuigd bent dat je oplossing inderdaad de problemen van je doelgroep oplost én dat je klanten er voldoende voor willen betalen om je product op een winstgevende manier in de markt te kunnen zetten. 

Samenvattend: de voordelen van Lean Startup

De traditionele methode voor het creëren een startup was om veel tijd en geld te steken in een goed doortimmerd ondernemingsplan en dan aan de slag te gaan. Bij een Lean Startup investeer je ook tijd, maar relatief weinig geld. Deze nieuwe methode dwingt je te leren, in plaats van te gokken.

Het geeft je daarmee richting voor de korte termijn en voorkomt verspilling op de lange termijn. Precies wat we van Lean mogen verwachten.  

John Greijmans

juni 15th, 2016 · by John · Weblog EN

Oneerlijke concurrentie verhindert Innovatie

De Oostenrijke econoom Joseph Schumpeter (1883 – 1950) staat bekend om zijn idee van innovatie als ‘creative destruction’. Creatieve destructie, wellicht beter te vertalen als creërende vernietiging,  is een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle nieuwe technieken de oude vernietigen.   

Innovatie is in het klantbelang want creëert een voortdurende opwaartse druk op de kwaliteit en een neerwaartse druk op de prijs van goederen en diensten. Innovatie is echter niet in het belang van de bestaande ondernemingen. Zij worden door de innovators zwaar onder druk gezet en verliezen vaak hun bestaansrecht. Zij proberen daarom door diverse oneerlijke handelspraktijken de innovatie te stoppen en zo hun marktpositie te behouden. En dat is duidelijk niet in het klantbelang.

 

Independent Insurances is de Creërende Vernietiger

Innovatie is niet hetzelfde als een technische uitvinding. Pas als een ontdekking – en die hoeft niet nieuw te zijn – in productie wordt genomen en waarde voor de klant en onderneming creëert, kan het innovatie worden genoemd.  Independent Insurances is zo’n innovator die de verzekeringsmarkt wil veranderen door er iets nieuws en beters voor in de plaats te zetten. Creërende vernietiging dus. 

De verzekeringsmarkt kan in twee woorden worden beschreven: intransparant en inefficiënt. Door enerzijds alle provisies en andere verborgen kosten af te schaffen en anderzijds de administratieve processen te verkorten en te digitaliseren, maakt Independent Insurances die markt transparanter en efficiënter. Het klantbelang blijft daarbij centraal staan, dus de klant krijgt de dienstverlening en het advies dat hij nodig heeft.

 

Bestaande marktpartijen zijn de Destructieve Vernietigers

Net als bij elke innovatie zijn de bestaande ondernemingen op de verzekeringsmarkt het slachtoffer. Met name tussenpersonen en vergelijkingssites zullen – als ze zich niet aanpassen en met de innovatie meegaan – het onderspit delven en verdwijnen. Maar dat laten ze niet over zich heen gaan! Twee voorbeelden uit de recente praktijk. 

Een volmachtbedrijf uit het zuidwesten van het land wilde Independent Insurances via de rechter dwingen haar portefeuille over de zetten naar de schamele twee volmachten die dat bedrijf had. De klant zou er niet op vooruit, en hoogstwaarschijnlijk zelfs erop achteruit gaan. Niet in het klantbelang dus. De tactiek van het volmachtbedrijf was om de innovator kapot te procederen.

 Ga naar www.independer.nl, beantwoord enkele vragen en de site presenteert de ‘beste’ verzekering. Je krijgt geen advies en Independer ontvangt een vergoeding van de verzekeraar voor elke afgesloten verzekering. Independer is dus afhankelijk van de verzekeraar.  

Ga naar de online-assurantieadviseur (www.independent.nl). Tijdens het hele proces van oriëntatie, het vergelijken en het afsluiten van een verzekering krijg je op diverse manieren persoonlijk advies. Je betaalt daarvoor een relatief lage vergoeding aan Independent Insurances, en Independent Insurances krijgt géén vergoeding van de verzekeraar. Independent Insurances is dus onafhankelijk van de verzekeraar, vandaar uiteraard de naam. 

Wat zegt Independer nu? Independent Insurances mag de url www.independent.nl niet meer gebruiken, en dreigt met de rechter. Weer een geval van de bestaande marktmacht die innovatie tracht tegen te houden.

 

Een mooie taak voor onze Minister

Vrijwel iedereen is er van overtuigd dat innovatie goed is. Het is goed voor de klant, vanwege de betere service en lagere kosten en het is goed voor de economie. Innovatie verbetert immers het concurrentievermogen van de Nederlandse bedrijven en creëert daarmee nieuwe banen en economische groei.  

Wil dat lukken dat zal het destructief-vernietigend vermogen van bestaande marktpartijen wel moeten worden ingeperkt. Minister Kamp, er is werk aan de winkel! Stel naast de Nederlandse economie ook het klantbelang centraal en grijp in! 

John Greijmans

mei 28th, 2014 · by John · Weblog NL

Voor veel ondernemers is het maken van winst, in ieder geval één van de belangrijkste doelstellingen. Is winst echter wel nastrevenswaardig? Als klanten niet of te laat betalen heb je betrekkelijk weinig aan je winst. Daarnaast is je verkopers ontslaan een goede manier om de winst omhoog te krijgen, maar of je daar als ondernemer zo blij mee moet zijn. Is het daarom niet beter je geld (cash-positie) te maximaliseren? Dit lost het probleem van slecht betalende klanten op, maar verkopers ontslaan lijkt nog steeds, maar ten onrechte geld op te leveren.

De juiste doelstelling voor een onderneming is daarom het maximeren van toekomstige geldstromen. Deze is gericht op cash, maar neem ook toekomstige geldstromen mee. Verkopers ontslaan betekent op korte termijn meer cash, maar leidt na verloop van tijd tot minder inkomende geldstromen. Uitgaande van het principe dat één euro vandaag meer waard is dan één euro morgen, kun je de geldstroom contant maken en heb je de waarde van je bedrijf berekend.

De vraag is dan hoe je waarde kunt creëren? Daarvoor zijn er zeven manieren, die naast elkaar kunnen worden gebruikt: de zeven waarde-drijvers.

Omzetgroei
Hoe meer toekomstige omzet, hoe meer geld bij de onderneming binnenkomt.

Operationele marge percentage
Omzetgroei leidt tot meer inkomende geldstromen, maar als de bijbehorende kosten hoger zijn dan die omzet, stroomt er per saldo geld uit de onderneming en wordt er waarde vernietigd. Zorg dus voor een zo hoog mogelijke operationele marge op de omzet.

Werkkapitaal
Omzetgroei en een positieve operationele marge doen de geldstromen toenemen. Maar als dat geld moet worden gebruikt om debiteuren en voorraden te financieren, dan neemt de waarde niet toe. En wellicht zelfs af. Je kunt het gegenereerde geld immers niet gebruiken.

Investeringen
Investeren brengt ondernemers in een dilemma. Ze kosten geld, en zijn dus in principe waarde-vernietigend. Echter, ze maken wel toekomstige omzetgroei en hogere marges mogelijk. En daardoor creëren ze juist waarde. Zekerheid bestaat niet in ondernemersland, maar het is wel zaak een goede afweging te maken van de risico’s die het doen van investeringen met zich meebrengt. Er moet vooraf een redelijke en onderbouwde verwachting zijn dat de initiële uitgave kleiner is dan de geprognosticeerde inkomsten.

Belastingen
Als je winst maakt moet je belasting betalen. En belasting betalen betekent geld uitgeven. Wederom een reden om niet te streven naar winst. Belasting betalen moet, daaraan ontkom je niet. Maar wellicht is het mogelijk de betaling daarvan te verschuiven naar de toekomst. Contant gemaakt is een belastinguitgave over twee jaar niet zo erg als een uitgave van het zelfde bedrag in dit jaar.

Concurrentiepositie
Je bent goed als ondernemer. Beter dan je concurrenten! Maar hoe lang gaat dat nog duren? Hoe langer je een voordeel op je concurrentie weet te behouden, hoe langer de termijn dat de jaren van hoge omzetgroei en hoge marges duren.

Vermogenskosten
Om de waarde van je onderneming te kunnen bepalen moeten toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. Zonder op de nogal technische manier van deze berekeningen in te gaan heb je daar een vermogenskostenvoet, ofwel rentepercentage nodig. Hoe lager de rente, des te hoger de waarde. De vermogenskosten worden vooral bepaald door het risico dat investeerders (aandeelhouders en vreemd-vermogensverschaffers) zien in de activiteiten van je onderneming. Manage daarom je risico’s, dat kan vaak al door ze inzichtelijk te maken.

Samenvattend. Wil je dat je onderneming waarde creëert? Schrijf dan een strategisch plan of een businessplan en beantwoord daarin de volgende zeven vragen:

• Hoe kan ik mijn omzet doen groeien?
• Hoe zorg ik er voor dat de kosten lager blijven dan de omzet?
• Hoe bereik ik dat mijn debiteurenpositie en voorraden zo laag mogelijk zijn?
• Welke investeringen heb ik nodig, en hoe zorg ik er voor dat die renderen?
• Hoe kan ik het betalen van belasting zo lang mogelijk uitstellen?
• Hoe bouw en behoud ik een voorsprong op de concurrentie?
• Wat zijn mijn risico’s, en hoe kan ik die managen?

John Greijmans

februari 13th, 2014 · by John · Weblog NL

De toekomst voorspellen is moeilijk, maar met de toekomst realiseren kun je vandaag al beginnen. Dit is een spreekwoordelijke “waarheid als een koe”, maar een die voor veel managers wordt vergeten. Toch is het de taak van elke leider om uit te vinden waar de wereld naar toe gaat, en om zijn organisatie daarop voor te bereiden.

Vernieuwen maakt een ondernemer succesvol

Innovatie creëert de mogelijkheid je te onderscheiden van je concurrent en is daardoor een bron van groei. Of het nu gaat om het toepassen van nieuwe technologieën, een business opportunity of een effectievere manier van werken, iedere succesvolle innovatie start met een nieuw idee om de huidige manier van werken radicaal te veranderen en daarmee waarde te creëren voor de belanghebbenden.

Wat is het belangrijkste kapitaal van een ondernemer? Dat is niet geld! Het is de vaardigheid om nieuwe dingen te realiseren, daarmee de concurrentie voor te blijven en daardoor ook in financiële zin waarde te creëren. Succesvolle ondernemers zijn geen kapitalisten, het zijn opportunisten. Zij zien de kans die anderen niet zien, én weten die ook te realiseren.

En dan zijn ze succesvol, en dan….

Helaas duurt niets zo kort als succes. Als de innoverende onderneming succesvol is verandert er iets in de genen van de ondernemende managers. Innovatie is misschien nog altijd het buzz woord, maar in de praktijk ligt de nadruk op het zo efficiënt mogelijk leveren van het product of de dienst. Zelfs als de hele wereld aan het veranderen is, blijft onze niet meer zo ondernemende ondernemer hangen aan het zo efficiënt mogelijk maken van zijn verouderde business model. Vaak net zo lang tot het te laat is.

Realiseer de toekomst

Een business model dat je gisteren nog succesvol maakte, kan je morgen een faillissement bezorgen. Innoveren moet je niet doen, je moet het blijven doen. 

Efficiënter werken en geld verdienen blijft daarbij uiteraard van belang. Een onderneming die zijn geplande omzetgroei en zijn financiële doelstellingen niet haalt, zal het ook niet lang volhouden. Geld blijft belangrijk. Maar wil je de concurrentie voorblijven dan zul je nieuwe ideeën moeten blijven bedenken en uitvoeren. De toekomst voorspellen blijft lastig, maar als je morgen behandelt als vandaag dan ben je in ieder geval bezig de toekomst te realiseren.

 John Greijmans

mei 5th, 2013 · by John · Weblog NL

Een simpele definitie van ondernemerschap is: een ondernemer zijn. Helaas is dat een nietszeggende definitie. Het enige wat wordt gezegd, is dat ondernemerschap ondernemer zijn is. Wat is dan ondernemer zijn?

Een ondernemer of entrepreneur is iemand die innoveert, die nieuwe “dingen” introduceert. Zij ziet kansen in de markt, realiseert die en creëert daarbij waarde, voor zichzelf en voor haar klanten. De nieuwe dingen kunnen betrekking hebben op een uitbreiding van al bestaande activiteiten, tot het starten van volledig nieuwe projecten.  Ondernemen kun je doen als zelfstandige, maar je kunt ook een intrapreneur zijn. Als intrapreneur ben je weliswaar in loondienst van een vaak grote onderneming, maar je bent  ondernemer als je bezig bent iets volledigs nieuws op te bouwen.

Ondernemen is dus een breed begrip, er kan van alles onder vallen. Aan de ene kant heb je de “eenpitter” die soms alleen maar parttime bezig is. Aan de andere kant zijn er de grote ondernemingen die volledig nieuwe activiteiten in nieuwe gebieden starten, zoals Shell die in Qatar een veredelingsfabriek voor gas bouwt voor een bedrag van € 18 miljard.

In de economische theorie is ondernemen altijd onderbelicht geweest. De grote uitzondering was de 20e-eeuwse econoom Joseph Schumpeter. Volgens hem was een ondernemer iemand die een nieuw idee of uitvinding kon en wilde transformeren tot een innovatie, dat wil zeggen een nieuwe toepassing van dat idee of die uitvinding. In de jaren zeventig van de vorige eeuw, definieerde Peter Drucker een ondernemer als iemand die bereid was haar carrière en financiële zekerheid op spel te zetten om eenidee te realiseren. Frank H. Knight onderscheidde in dit verband twee vormen van onzekerheid:

 • Onzekerheid als een statistisch meetbaar risico; bijvoorbeeld de kans om met één dobbelsteen tweemaal zes  achter elkaar te gooien.
 • Onzekerheid die niet te kwantificeren is; bijvoorbeeld de kans dat je je een rode bal trekt uit een emmer, waar je niet weet hoeveel ballen (rood of andere kleuren) in die emmer zitten.

Ondernemerschap heeft betrekking op de tweede vorm van onzekerheid: eigenlijk weet je nauwelijks iets en het enige wat je kunt doen is de goede bal uit de emmer trekken. Maar er is geen enkele garantie (zelfs geen statistische) op succes.

Ondernemers worden vaak vergeleken met managers. Managers zijn meer gestructureerd in hun werk, maar zijn niet graag bereid om risico te nemen. Ondernemers willen wel risico nemen, maar dé ondernemer bestaat niet. Je hebt de ondernemer als vernieuwer, de uitvinder, de promotor van iets nieuws en de organisator, die zorgt dat het gebeurt.

Ondernemerschap is dus een breed, en daarom vaag begrip. Een ondernemer hoeft geen zelfstandige te zijn, ook vanuit loondienst kun je “dingen” ondernemen. Streven naar winst is geen noodzakelijk vereiste; je hebt ook cultureel ondernemers die iets willen opbouwen zonder dat dat direct financiële voordelen hoeft op te leveren.

Als er iets gemeenschappelijk is in de diverse vormen van ondernemerschap, dan is dat vernieuwing, ofwel innovatie. Een ondernemer zorgt ervoor dat er vandaag iets is, dat er gisteren nog niet was. Zij levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de groei van de economie.

John Greijmans

april 15th, 2013 · by John · Weblog NL

Als ondernemer moet je van veel zaken verstand hebben. Je moet weten wat je klant wil en hoe jouw product of dienst voorziet in de behoefte van die klant. Maar als deze activiteiten onvoldoende opleveren, heeft ondernemen weinig zin.

Voor de meeste ondernemers is hun bedrijf de grootste en vaak enige investering. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om investeren in termen van tijd en persoonlijke opofferingen. Van investeringen in aandelen of obligaties is de waarde bekend, maar van de waarde van hun eigen bedrijf weten veel ondernemers nauwelijks iets.

Een groot deel van startende ondernemers faalt. Oorzaken hiervan zijn velerlei. Ondernemers komen er achter dat er geen geld (meer) is om het bedrijf draaiende te houden. Er zit geen groei in de onderneming, de groei levert geen winst op, of de winst wordt niet omgezet in geld. Daarnaast kan een onderneming worden gedwongen te stoppen als niet wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen.

Willen ondernemers hun onderneming laten floreren, dan moeten zij begrijpen hoe hun bedrijf geld kan opleveren of, met andere woorden hoe waarde gecreëerd kan worden. Toen dit de afgelopen week door mijn hoofd spookte, dacht ik onmiddellijk: waarom sturen we ze niet op training? Daar zouden ze dat allemaal kunnen leren.

Maar dat is, zoals de Engelsen zo mooi zeggen begging-the-question. Hoe zou een dergelijke training er uit moeten zien? Na wat brainstormen kwam ik tot de volgende vier modules:

1. Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf bepalen?

Vanuit financiële begrippen als balans, resultatenrekening en de daarvan afgeleide kengetallen moet worden ingegaan op het ultieme doel van elke onderneming: het creëren van waarde. Het bepalen van de waarde van een bedrijf zou aan bod moeten komen door middel van een casus over een bedrijfsovername.

2. Hoe kan ik waarde creëren met mijn onderneming?

Waarde bepalen is een eerste stap. De waarde van een bedrijf verhogen is veel belangrijker. Aan de hand van zeven value drivers moet geleerd worden een strategisch of business plan te ontwikkelen dat concrete acties oplevert om waarde te creëren. Daarbij moet zeker worden ingegaan bij het opvolgen van deze acties om zeker te zijn dat waarde inderdaad wordt gecreëerd.

3. Hoe kom ik aan het geld om de groei te financieren?

Ondernemingen starten of doen groeien vereist investeringen. Deze moeten worden gefinancierd. Aantrekken van vermogen kost geld. Interne financiering door winst niet uit te keren, is echter alleen mogelijk als er winst wordt gemaakt. Daarom moet worden ingegaan op het vrijmaken van vermogen dat is vastgelegd in bedrijfsmiddelen. Dit is gratis geld.

4. Wat zijn de zaken waarmee ik verder nog rekening moet houden?

Als ondernemer moet je voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast is er een aantal praktische zaken waarmee je rekening moet houden wil jouw bedrijf succesvol worden en blijven. In de laatste module wordt daarom inzicht gegeven in praktische zaken en wettelijke verplichtingen op gebied van financiële administratie, belastingen, personeelszaken en juridische zaken.

Zo de opzet van de training “Financieel Management voor Ondernemers” is klaar. Nu alleen nog iemand vinden die training gaat ontwikkelen en hem ook kan geven. Ach, misschien ga ik het zelf wel doen…

 

John Greijmans

 

maart 14th, 2013 · by John · Weblog NL

Creatieve vernietigers, het lijkt haast een scheldwoord, maar het is een, inderdaad paradoxale term uit de economische theorie. De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883–1950) gebruikte in zijn meesterwerk Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) de term creative destruction om aan te geven hoe ondernemers economische groei kunnen creëren. Groei werd gecreëerd door eerst iets te vernietigen.

Door radicale innovaties vernietigt een ondernemer de waarde van bestaande (monopolistische) bedrijven. Maar deze innovaties leiden op hun beurt weer tot waarde-creatie bij de innoverende, veelal startende ondernemingen. In het proces van creatieve vernietiging wordt economische groei gegenereerd, doordat de waardevermindering van bestaande bedrijven in absolute zin kleiner is dan de waarde die wordt gecreëerd door de innoverende ondernemingen.

Schumpeter zei het aldus: “The essential point to grasp is that in dealing with capitalism, we are dealing with an evolutionary process” .

Volgens Schumpeter doen ondernemers of entrepreneurs, zoals hij ze noemde, meer dan alleen iets nieuws uitvinden. Zij introduceren nieuwe productiemethoden, nieuwe producten en nieuwe organisatievormen, en daarmee wordt de economische groei gecreëerd. Aan een uitvinding heb je niets, als die niet wordt toegepast.

Creative vernietiging is wellicht een te abstracte term. Daarom wat voorbeelden om het concreet te maken:

 • Transport werd vroeger gedaan door paarden en ossen, die werden vervangen door stoommachines, die op hun beurt weer creatief werden vernietigd door auto’s en vliegtuigen.
 • Ik weet nog goed dat ik vroeger mijn elpees op een draaitafel moest afspelen, de CD was een vooruitgang want makkelijker te hanteren en je hoorde minder krassen. Toen kwam de iPod die gigabytes aan muziek bevatte, en de mogelijkheden die de Cloud biedt zijn immens.

Innovatie leidt inderdaad tot verlies aan arbeidsplaatsen, faillissementen en het verdwijnen van bedrijfstakken. Maar daar komt wel wat voor terug. We krijgen nieuwe producten en diensten die ons leven aangenamer maken. Door verbeterde technieken en processen kunnen we meer doen met minder mensen. Daarom hebben we geen 12-urige werkdagen meer en kunnen uiteindelijk misschien al het werk aan robots overlaten. Dan hebben we ons dus zelf vernietigd. Heeft iemand een creatief idee om dat de verhinderen, zonder onmiddellijk weer 12 uur per dag te moeten werken?

John Greijmans

 

maart 12th, 2013 · by John · Weblog NL

Een succesvol geworden ondernemer heeft ooit het starten van zijn bedrijf vergeleken met het krijgen van een kind. Niet alleen moet je je financieel en emotioneel voorbereiden, maar je moet ook de verplichting aangaan om je onderneming te begeleiden en te verzorgen totdat zij volwassen genoeg is om haar eigen weg te vinden.

Hier vind je daarom vijf vragen die je jezelf moet stellen alvorens je de spannende weg van het eigen ondernemerschap kunt opgaan.

 1. Heb je passie voor het product wat je wilt aanbieden? Het starten van een bedrijf gaat namelijk van au. Je zult jezelf vaker dan één keer afvragen of je wel de goede keuze hebt gemaakt. Zeker in het begin zullen de uren lang en de winst beperkt zijn. Je bent eigenaar en ook eerste verkoper. Je moet dus enthousiast zijn over wat je wilt verkopen. En dan nog zal het niet altijd en snel lukken om klanten binnen te halen. Je drijfveren moeten sterk zijn en blijven om door deze moeilijke tijden heen te komen.
 2. Kun je met risico’s omgaan? Zeker in het begin moet je moeilijke beslissingen nemen. Geef je je baan in loondienst op (geen vast inkomen meer) of teken je een langdurig huurcontract (financieel commitment voor vaak grote bedragen). En dan blijkt ook nog dat je kantoor op de verkeerde plek hebt gehuurd. Van dat soort risico’s moet je niet wakker liggen, want dat gaat weer ten koste van je effectiviteit als ondernemer.
 3. Kun je beslissingen nemen? Als ondernemer sta je er alleen voor. Advies, soms ook nog goedbedoeld, kun je wel krijgen, maar uiteindelijk ben jij degene die alleen staat wanneer de beslissing moet worden genomen. Ga je mensen aannemen? Welk type klanten ga je benaderen? Als je geld nodig hebt, ga je dan naar de bank (moeilijk) of ga je naar familie (bemoeizuchtig)? Of dan toch maar al je spaargeld (oudedagsvoorziening) opmaken? En het slechte nieuws is, naarmate de tijd verstrijkt en je succesvol bent geworden, worden de beslissingen moeilijker en de consequenties groter.
 4. Kun je alle verantwoordelijkheden aan? In loondienst ben je verantwoordelijk voor één onderdeel van het bedrijf waar je werkt. Als eigenaar ligt alle verantwoordelijkheid bij jou. Zeker als je (nog) alleen bent moet je vele rollen bekleden. Je was al eerste verkoper, maar je wordt onder andere ook eerste boekhouder een zelfs debiteurenbewaker. Het gaat niet alleen om beslissingen nemen, je moet ook de kennis opbouwen om de juiste beslissingen te nemen. Zeker of financieel gebied wordt als (startend) ondernemer hoge eisen aan je gesteld.
 5. Kun je het geestelijk en fysiek volhouden? Zeven dagen per week werken, en geen tijd meer voor contacten met je oude vrienden of hobby’s. En ondanks dat kan het nog misgaan en moet je faillissement aanvragen.

Deze vragen zijn confronterend (zo bedoeld) en misschien zelfs afschrikwekkend (misschien de consequentie). Maar er zijn zeker ook goede dingen aan het ondernemerschap.

Je gaat je eigen idee realiseren en dat geeft energie en passie. Onzekerheid en risico’s hebben twee kanten. Het kan ook goed gaan, en vaak heb je dat zelf voor een groot deel in de hand. Succes is geen keuze, maar wel het gevolg van een energieke passievolle aanpak. Je mag zelf alle beslissingen op velerlei gebieden nemen, en je hoeft aan niemand meer verantwoordelijkheid af te leggen. Tot slot, die zeven dagen per week kunnen er ook vijf of zes zijn, maar hard werken levert je wel wat op. En niet alleen financieel.

John Greijmans 

januari 15th, 2013 · by John · Weblog NL

Hoewel er lichtpuntjes zijn, is de crisis nog in volle gang. Ontslagrondes gaan door en er dreigt nog steeds ontslag voor grote aantallen mensen. Gezien de economische situatie is de kans klein dat je snel nieuw werk zult vinden. Voor velen is het ondernemerschap een mooie gelegenheid om aan werkloosheid te ontsnappen. Ook voor jou? Het is misschien altijd je droom geweest, een eventuele ontslagvergoeding kan mooi als startkapitaal dienen en het UWV wil vaak ook meewerken. Wat kan er dan nog verkeerd gaan?

Startende ondernemers kunnen mislukken en helaas doen velen dat ook. Het geld kan plotseling op zijn of het blijkt in de praktijk dat het zelfstandig ondernemerschap toch niet zo mooi en gemakkelijk is als gedacht. Het stoppen van een onderneming door faillissement of op andere wijze kan echter ernstige consequenties hebben.

De mooie ontslagvergoeding is bijvoorbeeld op. Op zich al erg genoeg, maar het probleem wordt groter als deze ontslagvergoeding in een stamrecht BV is ondergebracht. De fiscus heeft namelijk nog steeds een claim op dat geld: er is niets meer, maar je moet er nog wel inkomstenbelasting over betalen. In algemene zin kan een faillissement er toe leiden dat je al je spaargeld kwijt bent. Daarnaast heeft het UWV tijd en geld in het begeleiden van de startende ondernemer gestoken. Hier is dan achteraf sprake van kapitaalvernietiging op kosten van de belastingbetaler.

Om dure teleurstellingen te voorkomen is het zaak je goed voor te bereiden. Wat komt er kijken bij het ondernemerschap? In het kader van deze weblog, kan ik niet meer dan twee punten aanstippen en dat zijn een goed onderbouwd business-model, en enkele financieel-administratieve en juridische aspecten.

Business Model
Iedereen zal zeggen dat voordat je een onderneming start, je een goed onderbouwd businessplan moet hebben. Ze hebben gelijk. De kern van elk businessplan is het business-model. In een dergelijk model staan twee zaken centraal. Enerzijds is dat de waarde-propositie. Welk product of dienst wil je gaan leveren en welke waarde voegt dat toe aan je potentiele klanten. Als je product of dienst waarde toevoegt zal een klant er ook voor willen betalen. Aan de andere is de kostprijs, dat zijn de kosten per eenheid product, heel belangrijk. Alleen als de kostprijs ruim beneden de prijs ligt die de klant wil betalen, kun je winst maken.

Financieel-administratieve en juridische aspecten
De ruimte is hier te beperkt om er diep op in te kunnen gaan. Daarom slechts enkele vragen die je voor jezelf moet beantwoorden voordat je aan het ondernemerschap gaat beginnen.

Hoe ziet je persoonlijke financiële situatie eruit? Hoe lang kun je het volhouden zonder inkomsten? Ga je als ZZP-er of vanuit een BV werken? Hoeveel wil of kun je reserveren voor je pensioen? Als je zelf onvoldoende geld hebt, hoe ga je dan aan aanvullende financiering komen? Zijn er mogelijkheden om subsidies te krijgen? Hoe ga je de boekhouding en belastingaangiftes doen?

Is de naam die je voor je bedrijf of product heb bedacht niet al ergens anders in gebruik? Als je een technisch product of dienst levert, hoe zit het dan met patenten en licenties? Heb je al algemene en leveringsvoorwaarden? Zo ja heeft daar een jurist naar gekeken? Ben je je bewust van alle valkuilen die komen kijken bij het huren van een kantoor- of werkruimte?

Een businessplan met een business-model en een kostprijsberekening, en dat ook alle andere relevante vragen beantwoordt is geen garantie dat je ondernemerschap een succes wordt. Maar het verkleint de kans dat het onverhoopt misgaat aanzienlijk.

John Greijmans

november 26th, 2012 · by John · Weblog NL

Had je mij een aantal jaren geleden gevraagd hoe het beste een onderneming te starten, dan had ik volstaan met een simpel antwoord: stel jezelf een doel, maak een plan om dat doel te bereiken en ga er voor. Ik heb de afgelopen tijd veel met startende ondernemers gesproken en hun presentaties bekeken. Ik denk nu dat mijn antwoord van destijds te simpel en misschien niet te kort door de bocht, maar in ieder geval te kort is geweest. Daarom nu een uitgebreider antwoord op de vraag: hoe start je een onderneming?

De eerste twee-eenheid: de product-klant combinatie

Aspirant startende ondernemers hebben vaak een geweldig idee voor een product, althans dat vinden ze zelf. Ze gaan er daarbij automatisch vanuit dat anderen dat idee ook geweldig zullen vinden. Vaak te laat komen ze er achter dat een klant ook een eigen menig heeft.

Het gaat er niet om een mooi product te ontwikkelen. Een product moet waarde toevoegen voor de klant. Dan is hij er ook bereid voor te betalen. Praat daarom veel en vaak met je potentiele klanten om je idee te testen. Als klanten je product ook geweldig vinden, is dat nog steeds geen garantie voor een succesvol ondernemerschap, maar je bent in ieder geval een stap dichterbij.

De tweede twee-eenheid: het doel en het plan

Wil je iets bereiken als ondernemer dan moet je dat “iets” definiëren. Anders weet je nooit of je het wel bereikt hebt. Formuleer daarom een kwantitatief lange termijn doel, bijvoorbeeld in termen van omzet, marktaandeel of de waarde van je bedrijf. Die doelstelling is het startpunt voor je business plan. Dat plan geeft aan hoe je je doel wil bereiken.

De financiële onderbouwing

Bij de financiële onderbouwing is nog veel te winnen. Vaak zie ik zeer gedetailleerde overzichten, uitgesplitst naar kwartaal en kostensoorten(maar beperkt tot twee jaar), die geen relatie hebben met de product-klant en doel-plan combinaties. Een dergelijk overzicht heeft geen informatieve waarde: de getalletjes kloppen want Excel telt ze echt wel goed op, maar het is niet consistent met de onderliggende business-ontwikkelingen. Hoe moet het dan wel?

 • Neem het bedrijfs- of verdienmodel (omzet, kosten, werkkapitaal en investeringen) dat is ontwikkeld in het business plan. Op basis daarvan maak je een financieel model.
 • Maak een vijfjarenoverzicht door voor elk jaar het financieel model door te rekenen. Het is uiteraard de bedoeling dat je na die vijf jaar je doel uit het business plan hebt gehaald.
 • Bereken op basis van dat financiële overzicht de economische waarde van je bedrijf. De economische waarde is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige kasstromen.

Is de economische waarde uit het plan kleiner dan het bedrag dat je moet investeren om je onderneming te kunnen starten, dan kun je beter niet stoppen. Je haalt misschien je doelstelling wel, maar je moet er geld op toeleggen. Voor een echte ondernemer geldt nog altijd: geld is koning, en koningin, en prins, en prinses, en…

John Greijmans